Wired To Create

Connect – Empower – Inspire

Menu

Amsterdams schoolbestuur AMOS tekent intentieverklaring om Leonardo-onderwijs te gaan aanbieden

PERSBERICHT

Doelstelling AMOS basisonderwijs krijgt vorm:

Haalbaarheidsonderzoek brengt onderwijs hoogbegaafden in Amsterdam dichtbij

AMOS Onderwijs heeft een intentieverklaring ondertekend met de Leonardostichting voor Hoogbegaafde leerlingen. Met deze intentieverklaring geeft Amos richting aan haar ambitie om als eerste schoolbestuur in Amsterdam onderwijs aan te bieden voor hoogbegaafde leerlingen. Het plan wordt doorgezet als het haalbaarheidsonderzoek positief uitvalt. Mogelijk is er dan in de loop van  2012 – 2013 een Leonardoschool in Amsterdam.

AMOS wil expliciet ook hoogbegaafde leerlingen uit alle lagen van de bevolking het Leonardo-onderwijs aanbieden. AMOS organiseert binnenkort een informatie-avond voor geïnteresseerde ouders en leerlingen.

Binnen Amsterdam is grote behoefte aan onderwijs voor meer- en hoogbegaafde leerlingen. Momenteel ontbreekt het aan passende voorzieningen. Er zijn reeds initiatieven zoals de Day a Weekschool, waar meer- of hoogbegaafde kinderen één dag per week passend onderwijs krijgen. Een ‘full-time’ onderwijsvoorziening ontbreekt echter nog in Amsterdam. Hoogbegaafde kinderen hebben een specifieke onderwijs- en zorgbehoefte. Dat maakt maatwerk zo belangrijk. Dat er behoefte is aan onderwijs voor hoogbegaafden is evident. Vele basisschoolleerlingen uit Amsterdam bezoeken een Leonardoschool in omliggende gemeenten.

Het haalbaarheidsonderzoek richt zich met name op het in kaart brengen van de omvang van de behoefte en het onderzoeken van de financiële mogelijkheden. Voor het Leonardo-onderwijs is een hoger onderwijsbudget nodig is. Het haalbaarheidsonderzoek moet uitwijzen of er voldoende middelen gevonden kunnen worden om dit type onderwijs ook in Amsterdam rendabel te verzorgen. Kinderen die Leonardo-onderwijs volgen moeten een IQ van meer dan 130 hebben. Landelijk geldt dit voor 2,4% van de kinderen.

 

More News