Wired To Create

Connect – Empower – Inspire

Menu

Home

Wij zijn wired to create. We zetten ons in voor (hoog)begaafden, verbinding met elkaar en de maatschappij.

Ongeveer 2,5% van alle kinderen is (hoog)begaafd. Het merendeel van deze hoogbegaafde kinderen krijgt niet het onderwijs dat het hard nodig heeft, en dat kan gevolgen hebben voor hun schoolprestaties en welzijn. Meer kennis over (hoog)begaafdheid is nodig in het kader van passend onderwijs en begeleiding en erkenning van (hoog)begaafde kinderen uit alle lagen van de bevolking in de multiculturele samenleving, opdat zij allemaal gelijke ontwikkelingskansen krijgen.