Wired To Create

Connect – Empower – Inspire

Menu

Categorie: Leonardo

Gemeenteraad Amsterdam voor voltijds onderwijs hoogbegaafden

Vanmiddag behandelde de raadscommissie van de Amsterdamse gemeenteraad die over onderwijs gaat het initiatiefvoorstel “Bijzonder talent verdient bijzondere aandacht” van raadslid Werner Toonk. Voordat de commissie erover sprak, kreeg namens hb020 Sander Claassen het woord om aan te geven waarom de ouders van hoogbegaafde kinderen in Amsterdam het zo belangrijk vinden dat er nu inderdaad eindelijk voltijds passend onderwijs […]

Read More →

Belangstellingsformulier voor Leonardoschool van AMOS

Op maandag 26 maart hield AMOS een informatiebijeenkomst over hun plannen om met een Leonardoschool te starten. Daar zijn ongeveer 100 mensen naar toegekomen. Veel van hen hebben het belangstellingsformulier ingevuld dat daar werd uitgedeeld. Daarmee heeft AMOS in hun haalbaarheidsstudie die ze momenteel uitvoeren al een goed beeld gekregen van de interesse bij de […]

Read More →

Hoge opkomst bij informatiebijeenkomst van AMOS over start Leonardoschool

Op maandag 26 maart organiseerde AMOS een informatiebijeenkomst voor ouders van hoogbegaafde kinderen in Amsterdam. AMOS is bezig met een haalbaarheidsonderzoek voor het opzetten van een Leonardoschool voor hoogbegaafde kinderen. Een van de zaken die AMOS wil achterhalen, is hoeveel ouders in Amsterdam interesse hebben naar dit onderwijs. De bijeenkomst vond plaats in […]

Read More →

AMOS organiseert op 26 maart een informatiebijeenkomst over op te zetten Leonardoschool

Het Amsterdamse schoolbestuur AMOS organiseert een informatiebijeenkomst voor ouders die zoeken naar voltijds passend basisonderwijs voor hun hoogbegaafde kind. Op basis van de belangstelling van ouders en een haalbaarheidsonderzoek dat momenteel plaatsvindt, gaat AMOS een besluit nemen om als eerste in Amsterdam Leonardo-onderwijs aan te bieden. De informatiebijeenkomst vindt plaats op 26 maart om 19.30 uur […]

Read More →

“Speciale school hoogbegaafden”, artikel in Parool

Gisteren stond dit artikel in het Parool: Speciale school hoogbegaafden, geschreven door Marieke Monden. In het artikel staat dat schoolbestuur Amos als eerste in Amsterdam een Leonardoschool wil starten. Namens hb020 komt Sander Claassen aan het woord: Sander Claassen lobbyt samen met een aantal ouders al langer voor onderwijs aan hoogbegaafden in Amsterdam. Hij is blij met […]

Read More →

Amsterdams schoolbestuur AMOS tekent intentieverklaring om Leonardo-onderwijs te gaan aanbieden

PERSBERICHT Doelstelling AMOS basisonderwijs krijgt vorm: Haalbaarheidsonderzoek brengt onderwijs hoogbegaafden in Amsterdam dichtbij AMOS Onderwijs heeft een intentieverklaring ondertekend met de Leonardostichting voor Hoogbegaafde leerlingen. Met deze intentieverklaring geeft Amos richting aan haar ambitie om als eerste schoolbestuur in Amsterdam onderwijs aan te bieden voor hoogbegaafde leerlingen. Het plan wordt doorgezet als het […]

Read More →

Filmpjes over Leonardo-onderwijs

Bent u geinteresseerd in wat Leonardo-onderwijs inhoudt? Bekijk dan eens het filmpje op de website van Vrienden van Leonardo, regio Eindhoven. Ook indrukwekkend is het filmpje van de Leonardoschool in Huizen.

Read More →