Wired To Create

Connect – Empower – Inspire

Menu

Hoge opkomst bij informatiebijeenkomst van AMOS over start Leonardoschool

Op maandag 26 maart organiseerde AMOS een informatiebijeenkomst voor ouders van hoogbegaafde kinderen in Amsterdam. AMOS is bezig met een haalbaarheidsonderzoek voor het opzetten van een Leonardoschool voor hoogbegaafde kinderen. Een van de zaken die AMOS wil achterhalen, is hoeveel ouders in Amsterdam interesse hebben naar dit onderwijs.

De bijeenkomst vond plaats in de basisschool De Vlinderboom. Het was goed dat AMOS de gymzaal gebruikte, want uiteindelijk waren er ruim 100 mensen naar de avond toegekomen. De bezoekende ouders waren op de avond afgekomen via posters die AMOS in hun scholen had opgehangen, artikels in een paar lokale kranten en het Parool, en door de inzet van Twitter en Facebook door met name de mensen van hb020.

Tijdens de bijeenkomst sprak als eerste Han Elbers, bestuursvoorzitter van AMOS.

Daarna volgde Henk van Keulen namens de Leonardo Stichting/Leonardo Educates 2XL. Hij gaf een uitgebreide toelichting op het concept van Leonardo-onderwijs, waarbij hij onder andere in ging op vragen vanuit het publiek. Een aardige uitspraak van hem was: “Vraag ’s avonds aan tafel aan je (hoogbegaafde) kind niet ‘was het leuk op school?’ maar ‘Wat heb je geleerd vandaag?'” Verder vertelde hij dat van de ongeveer 60.000 hoogbegaafde kinderen in het Nederlandse basisonderwijs er ongeveer 3.300 op Leonardoscholen zitten. Wat betreft de invulling van het Leonardo-onderwijs stipte hij aan dat het voor deze kinderen belangrijk is dat ze les krijgen van goed getrainde leraren, dat ze behoefte hebben aan top-down didactiek, dat ze samen met ontwikkelingsgelijken kunnen werken in de klas, dat het onderwijs fulltime moet plaatsvinden en niet slechts bijvoorbeeld een dag per week, dat de kinderen elk een individuele route krijgen, en dat de leerstof gecompact wordt. Voorbeelden van vakken die op Leonardoscholen worden aangeboden, zijn Spaans of Chinees (niet alleen een taal met toekomst, maar ook geschikt voor veel hoogbegaafde kinderen die beelddenkers zijn), Engels, filosofie, science, schaken, leren leren, omgaan met hoogbegaafdheid, ondernemen, ICT, en diverse projecten in “Leonardotijd”.

Tot slot ging ook Han Elbers nog in op vragen vanuit het publiek over de vervolgstappen die AMOS gaat nemen. Hij legde uit dat AMOS in de haalbaarheidsstudie kijkt naar de interesse onder ouders, de financiële aspecten en de te kiezen locatie(s). Afhankelijk van het aantal aanmeldingen kan dan een keuze gemaakt worden. Het minimum om van start te gaan, lijkt het starten op een locatie, met twee groepen van maximaal 20 leerlingen. Mogelijk kan het dan uitgroeien tot 3 of 4 locaties. De Vlinderboom lijkt als school een van de eerste opties te zijn om te starten. Op de vraag van een ouder of AMOS overweegt om ook plusklassen of andere onderwijsvormen voor meer- of hoogbegaafden te starten, gaf Han Elbers aan dat ook daar, in een andere projectgroep, naar gekeken wordt. Tot slot ging hij nog in op de mogelijke kosten voor ouders. Leonardo-onderwijs is duurder, onder andere doordat de groepen maar maximaal 20 leerlingen groot zijn. De berekeningen moeten nog verder worden uitgewerkt, maar voor AMOS is duidelijk dat de kosten niet volledig gedekt kunnen worden met de eigen middelen. AMOS gaat er daarom ook vanuit dat ouders een eigen bijdrage zullen moeten gaan betalen. Zijn voorlopige en voorzichtige inschatting was dat deze rond de 2000-2500 euro per kind per jaar zouden kunnen zijn. Tegelijkertijd wil AMOS het onderwijs voor hoogbegaafde kinderen wel voor iedereen toegankelijk houden, dus er wordt ook gekeken naar extra financiële bronnen, zoals studiebeurzen of sponsoring.

Ook aanwezig was gemeenteraadslid Werner Toonk, die eerder dit jaar een initiatiefvoorstel over voltijds onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen in Amsterdam indiende. Hij zei dat hij heel blij was, ook namens al de andere politieke partijen die met hem het voorstel indienden, dat de opkomst tijdens de informatiebijeenkomst zo hoog was. Hij gaf ook aan dat een dezer dagen het college van B&W zal reageren op zijn initiatiefvoorstel en dat de opkomst tijdens deze avond aantoonde dat de behoefte overtuigend is. Op woensdag 18 april zal het initiatiefvoorstel in de gemeenteraadscommissie die over onderwijs gaat worden besproken. Ook ouders kunnen daarbij aanwezig zijn als toehoorder of inspreker.

Voordat alle aanwezigen nog met elkaar in gesprek konden gaan, kondigde hb020 aan dat er op zondag 15 april een spelmiddag zal worden georganiseerd, waar alle aanwezige ouders met hun (hoogbegaafde) kinderen welkom zijn om naartoe te komen. Voor de kinderen is dat leuk om lekker met elkaar te spelen, voor de ouders om nog eens informeel verder met elkaar te spreken en ervaringen te delen.

Na afloop bleven veel van de aanwezige ouders nog napraten, zowel met de organisatoren van de avond als met de ouders van hb020. Met een goed gevoel gingen veel mensen weer naar huis. Wij van hb020 althans in ieder geval zeker.

Als u op de hoogte gehouden wilt worden van nieuwe berichten op de weblog van hb020, klik dan rechtsonder op “follow” en vul uw emailadres in.

En volg ons op twitter: @hb020

More News