Wired To Create

Connect – Empower – Inspire

Menu

Gemeente Amsterdam geeft eindelijk tegemoetkoming leerlingenvervoer voor hoogbegaafde kinderen

Eind 2011 hebben wij, een aantal ouders van hoogbegaafde kinderen in Amsterdam, hb020 opgericht omdat er in onze stad geen aanbod was van voltijds (basis)onderwijs voor hoogbegaafde kinderen. Onze kinderen hadden misschien wel een plekje gevonden op een Leonardoschool buiten de stad (in Badhoevedorp of Huizen), maar voor heel veel anderen was zo’n afstand van huis naar school een onoverkomelijk obstakel. Gelukkig is inmiddels AMOS unIQ begonnen met voltijds hb-onderwijs in West en op IJburg (en vanaf dit jaar ook in Noord).

Amsterdamse hoogbegaafde kinderen moeten dus of naar een school buiten de stad, of naar een school die zelfs binnen Amsterdam ver van huis ligt. Daar komen dus ook de nodige reiskosten bij. Tot op heden deed de gemeente Amsterdam erg moeilijk over het tegemoet komen van ouders bij het maken van deze reiskosten. Maar nu is er eindelijk iemand die het voor elkaar heeft gekregen. Het heeft het nodige doorzettingsvermogen vereist en het dossier dat zich daarbij opbouwde is 5 cm dik, maar het is een belangrijke stap waar hopelijk nog veel andere ouders ook van kunnen profiteren.

Lees hieronder de samenvatting die de betreffende ouder voor ons heeft gemaakt over het hele proces.

 

Na bijna een jaar is het eindelijk gelukt om een tegemoetkoming in de kosten leerlingenvervoer te ontvangen van de gemeente Amsterdam op basis van passend onderwijs op een voltijds HB school, Amos Uniq.

Je kunt nu nog steeds niet simpelweg een tegemoetkoming aanvragen, er is niet eens een aanvraagformulier voor HB onderwijs te verkrijgen via DMO. Maar wellicht biedt dit mogelijkheden voor andere ouders en daarom deel ik graag deze informatie.

In het besluit op het bezwaarschrift van 5 februari 2014 staat:

“Tot 2013 was het beleid dat het onderwijs voor hoogbegaafden niet anders werd beoordeeld dan regulier onderwijs. Er zijn redenen aangevoerd op grond waarvan het gepast was onderzoek te verrichten of dit beleid bijgesteld zou moeten worden… Het hierboven beschreven traject heeft ertoe geleid dat… aan bezwaarde alsnog een gedeeltelijke voorziening leerlingenvervoer is toegekend.”

In het positieve besluit van DMO op 27 januari 2014 staat:

“Er is een verschuiving gaande op 2 vlakken; er worden meer en meer specifiek op hoogbegaafden kinderen toegespitste vormen van onderwijs ontwikkeld. Parallel daaraan loopt de ontwikkeling dat scholen in principe verplicht zijn voor deze kinderen een op hen toegesneden programma te bieden. De praktijk wijst uit dat deze ontwikkelingen gaande zijn maar nog niet overal volledig gerealiseerd.

Gelet op het feit dat onderwijs voor hoogbegaafden op voor X dichterbij gelegen scholen nog in ontwikkeling is, is er, gezien de recente wisseling van school voor X en de in zijn schoolcarrière tot dat moment ondervonden problemen, als ook de inspanningen van ouders om zelf X te begeleiden van en naar school, op dit moment reden om, met toepassing van artikel 29 van de verordening, voor X een gedeeltelijke bekostiging leerlingenvervoer toe te kennen.”

Er is dus een individuele uitzondering gemaakt op basis van artikel 29 van de verordening leerlingenvervoer. Daarnaast vervalt deze bekostiging zodra er ‘onderwijs op een dichterbij gelegen school met een op hoogbegaafden toegesneden programma is opgesteld en daadwerkelijk wordt toegepast’.

Enkele praktische adviezen:

Wijs de gemeente erop dat zij de aanvraag inhoudelijk moeten beoordelen en niet zomaar kunnen afwijzen op ‘onjuist formulier’. Dien zo snel mogelijk een aanvraag in, de datum van ontvangst door DMO wordt aangehouden als evt. startdatum. Gebruik hiervoor een willekeurig formulier en verwijs in de aanvraag naar het voorstel ‘Bijzonder talent verdient bijzondere aandacht’ (stel dat kind onder zorgniveau 5 valt en dat de gemeente heeft ingestemd met dit voorstel). Verwijs ook naar de kamerbrief van april 2012 van mevrouw van Bijsterveldt-Vliegenthart waarbij zij stelt dat er 2 situaties zijn waarin een hoogbegaafde leerling wel aanspraak kan maken op leerlingenvervoer, waarbij de gemeente dit moet uitzoeken en uitvoeren, zodat de gemeente de aanvraag wel moet behandelen en bekijken.

Onderdelen die wij uiteindelijk moesten bewijzen:

  • Onderbouw met argumenten en verslagen (school, psycholoog, IQ-testen etc.) waarom voltijds HB onderwijs passend onderwijs is.
  • Toon aan wat er tot nu toe op regulier onderwijs is gedaan aan compacten, verrijken etc. en waarom dat geen passend onderwijs is voor kind.
  • Toon aan wat het verschil is tussen regulier onderwijs met onderwijsaanpassingen zoals compacten en verrijken en HB onderwijs (peers, taxonomie van Bloom, andere vakken/leerniveau, gespecialiseerde leerkrachten e.d.)
  • Toon ook aan dat de dichterbij gelegen reguliere scholen (in ons geval wees de gemeente vier scholen aan) niet meer kunnen bieden dan de oude reguliere school.
  • Toon aan welke stappen zijn ondernomen om dit op een andere manier te verbeteren, zoals Day-a-Week-School, particuliere plusklas, thuis uitdaging bieden, gesprekken met IB op oude school, hulpvragen bij bijvoorbeeld opvoedpoli, etc, maar dat dit geen oplossing bood.
  • Toon aan welke klachten zijn ontstaan door geen passend onderwijs en de vaststelling dat de klachten verdwenen met passend onderwijs op HB school.
  • Maak gebruik van literatuur (zoals High IQ Kids van K. Key, 5 levels of gifted van D. Ruf, Exeptionally gifted children van M. Gross) om te onderbouwen dat boven een bepaald IQ/problematiek regulier onderwijs eigenlijk niet mogelijk is. Maak gebruik van experts in Nederland die je stellingen kunnen onderbouwen.

 

Als u op de hoogte gehouden wilt worden van nieuwe berichten op de weblog van hb020, klik dan rechtsonder op “follow” en vul uw emailadres in.

En volg ons op twitter: @hb020

More News