Platform voor Hoogbegaafden

AMSTERDAM

Menu

Over ons

Amsterdam, Oktober 2017

Hb020 zet zich in voor het verbinden van hoogbegaafde kinderen en jongeren in Amsterdam. Hb020 vormt een platform en community waar kinderen, jongeren, ouders van hoogbegaafde kinderen, onderwijsgevenden, hb- professionals en andere dienstverleners samenkomen en kennis en ervaringen uitwisselen.

De missie van hb020 is het vergroten van kennis en bewustzijn over hoogbegaafdheid in de Amsterdamse samenleving bij ouders, scholen, culturele organisaties, lokale politiek en beleidsmakers. Meer kennis over hoogbegaafdheid is nodig in het kader van passend onderwijs en begeleiding en erkenning van hoogbegaafde kinderen uit alle lagen van de bevolking in de multiculturele samenleving, opdat zij allemaal gelijke ontwikkelingskansen krijgen. Ook wil hb020 zich inzetten voor het verbeteren van het onderwijsbeleid en het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek naar de ontwikkeling en educatie van hoogbegaafden.

De kernactiviteiten van hb020 zijn het organiseren van bijeenkomsten met informatieve lezingen en workshops voor jong en oud. Zij biedt daarbij een podium aan vrije geesten met originele opvattingen en nieuwe denkbeelden. De programma’s begeven zich op het grensvlak van kunst, politiek, maatschappij en wetenschap.

 

Doelstellingen

  • Het organiseren van jaarlijks vijf laagdrempelige bijeenkomsten met informatieve lezingen en workshops voor jong en oud, waar ouders van hoogbegaafde kinderen, onderwijsgevenden, hb professionals en andere dienstverleners kennis en ervaringen kunnen uitwisselen;
  • Het organiseren van wekelijkse activiteiten voor hoogbegaafde kinderen en jongeren waardoor zij ontwikkelingsgelijken kunnen ontmoeten;
  • Het organiseren van een symposium met specifieke aandacht voor hoogbegaafde leerlingen en studenten van cultureel diverse komaf, die nu niet gezien en erkend worden;
  • Het ontwikkelen en organiseren van een platform voor dialoog tussen de overheid enerzijds en scholen met hoogbegaafde kinderen anderzijds;
  • Het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek naar de ontwikkeling en educatie van hoogbegaafde leerlingen in het primair, secundair en hoger onderwijs.

 

Geschiedenis

In december 2011 zijn een groep ouders van hoogbegaafde kinderen in Amsterdam (Joris Boeren, Sandra Vervoort en Sander Claassen) met het ouderinitiatief hb020 begonnen met als doelstelling om voltijds onderwijs voor hoogbegaafde kinderen in Amsterdam van de grond te krijgen. In 2012 volgden een initiatiefvoorstel in de Gemeenteraad, waar hb020 aan heeft bijgedragen en op heeft ingesproken. Dit was een thema-avond waar 250 aanwezigen vanuit verschillende perspectieven inzicht kregen in de problematiek die komt kijken bij passend onderwijs voor hoogbegaafde kinderen. Vlak na deze bijeenkomst werden in Amsterdam de eerste voltijds hb-scholen opgericht door het schoolbestuur Amos.

Hb020 startte in 2012 spelmiddagen om hoogbegaafde kinderen met elkaar in contact te brengen en waarbij hun ouders tegelijkertijd met elkaar ervaringen konden uitwisselen. Sindsdien vonden jaarlijks vijf van deze bijeenkomsten plaats op diverse scholen in Amsterdam. In samenwerking met verschillende dienstverleners en cultuuraanbieders boden we een gevarieerd programma voor ouders en kinderen uit het primair onderwijs. Thema’s waren onder andere: diagnostiek van hoogbegaafdheid, onderpresteren, voltijds hoogbegaafdenonderwijs en ouderbijdrage voltijds hoogbegaafdheidsonderwijs. Op initiatief van Rae Doornik, de nieuwe voorzitter en creatief directeur van hb020, varen we vanaf oktober 2017 een nieuwe koers.