Wired To Create

Connect – Empower – Inspire

Menu

Uitnodiging: Thema-avond over hoogbegaafdheid in het onderwijs

Zoals eerder al op onze blog vermeld, organiseert hb020 samen met OCO en de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling, team onderwijs, van de gemeente Amsterdam op 3 juli een thema-avond over onderwijs voor hoogbegaafde kinderen. We zijn verheugd dat wethouder Lodewijk Asscher de avond komt openen. De presentaties zullen ook inspirerend worden.

Het doel van de avond is enerzijds om de aanwezigen te inspireren en informeren en anderzijds om hen met elkaar in contact te brengen. Het beoogde publiek: ouders; leerkrachten en schooldirecties/besturen (PO en VO); specialisten op het gebied van hoogbegaafdheid en opvoeding; politici en media.

Hieronder staat de tekst van de uitnodiging. U kunt daarvan ook de pdf-versie downloaden. Stuurt u hem gerust door naar anderen die ook interesse hebben!

====================

Uitnodiging: Thema-avond over hoogbegaafdheid in het onderwijs

voor ouders en professionals

Datum:

Dinsdag 3 juli 19:45-22:30

Locatie:

De Nieuwe Liefde, Da Costakade 102, 1053 WP Amsterdam

Programma:

19:45-20:15 Inloop met koffie/thee en bezoeken van informatiemarkt.

20:15-20:30  Opening door wethouder Lodewijk Asscher.

20:30-21:45 Inspiratie: plenair gedeelte o.l.v. Norbert Krijnen, adjunct-directeur DMO. Korte presentaties door o.a. Prof. Mooij, ITS, Radboud Universiteit Nijmegen en ervaringen uit de praktijk door ouders en leerkrachten.

21:45-22:30 Delen: borrel met gelegenheid tot uitwisselen van ervaringen en ideeën. Tevens bezoeken van informatiemarkt.

Informatiemarkt

De informatiemarkt zal bestaan uit meerdere stands met o.a. onderwijsorganisaties die onderwijs aanbieden voor hoogbegaafden, adviesbureaus op het gebied van hoogbegaafdheid en opvoeding (zowel gericht op ouders als op scholen) en hoogbegaafdenbelangenorganisaties.

Aanmelden

WE ZITTEN VOL! U KUNT ZICH HELAAS NIET MEER AANMELDEN. U KUNT DUS OOK NIET MEER ANDERE MENSEN MET U MEENEMEN ALS DIE NOG NIET WAREN AANGEMELD.

U kunt nog wel via de volgende link uw gegevens achterlaten, als u op de hoogte gehouden wilt worden: http://bit.ly/hbavond.

Twitter

U kunt de informatieavond op twitter volgen via de hashtag #HBavond.

====================

Hieronder nog een toelichting op het programma:

INSPIRATIE. In een aantal korte presentaties zal er vanuit verschillende perspectieven belicht worden wat de aandachtspunten zijn bij onderwijs voor hoogbegaafde kinderen. De presentaties moeten het publiek in beweging en tot nieuwe inzichten brengen. Aan het woord zullen komen:

 • Prof. Ton Mooij geeft een wetenschappelijke visie op onderwijs voor hoogbegaafden;
 • kinderen van een Leonardoschool laten via een video weten wat volgens hen het belang van voltijds onderwijs voor hoogbegaafden is;
 • ouders vertellen welke impact het had dat hun kind overstapte van regulier onderwijs naar specifiek onderwijs voor hoogbegaafden;
 • leerkrachten die lesgeven aan hoogbegaafde kinderen in het basisonderwijs illustreren hoe zij hun onderwijs invullen en wat de gevolgen zijn voor de rest van de school; aan het woord komen Leonardoscholen De Werf te Huizen samen met de BAS te Badhoevedorp, en de Brederode Daltonschool te Santpoort-Zuid;
 • een vertegenwoordiger van de middelbare school Huizermaat (mavo/havo/vwo/vwo+) licht toe hoe hun speciale programma “Talent” voor hoogbegaafden zich onderscheidt van de vwo+ klassen die meerdere scholen tegenwoordig aanbieden.

DELEN. We vinden het erg belangrijk dat iedereen op de avond de gelegenheid krijgt om op informele wijze met andere aanwezigen op de avond kennis, ervaringen, visies, meningen, ideeën en oplossingen te delen. Dat kan tijdens de borrel in de tweede helft van de avond. U kunt dan praten met de sprekers, maar ook met ongeveer 10 standhouders die aanwezig zullen zijn. Hierbij kunt u denken aan adviesbureaus op het gebied van hoogbegaafdheid en opvoeding (zowel gericht op ouders als op scholen) en aan partijen die onderwijs voor hoogbegaafde kinderen aan (gaan) bieden in Amsterdam, waaronder AMOS, dat in augustus op twee locaties zal starten met hoogbegaafden-onderwijs. Verder zullen er ook vertegenwoordigers van de gemeente aanwezig zijn, gemeenteraadsleden die het initiatiefvoorstel “Bijzonder talent verdient bijzondere aandacht” hebben ingediend, en de mensen van hb020.

Aanwezige standhouders zullen onder andere zijn (op alfabetische volgorde):

 1. AMOS
 2. Amstelveen College => ACe-gymnasium
 3. Bright Kids
 4. Buro Bloei
 5. Day a Week School / Het ABC
 6. De Digitale Topschool
 7. deDNKRS
 8. De WijsWijzer
 9. Gekend Talent
 10. GelukkigHB
 11. HiQ
 12. Hobega
 13. IeKu
 14. Leonardostichting / Leonardo Educates 2XL
 15. MALU projecten
 16. Novilo
 17. OCO
 18. Phi Science Lab
 19. School aan Zet => Excellentie en hoogbegaafdheid
 20. Slim! Educatief
 21. Wetenschapsknooppunt Amsterdam / Orion Programma

Maar misschien nog wel belangrijker is dat het publiek zelf met elkaar in gesprek raakt. Dat een schooldirecteur van een moeder te horen krijgt waar zij mee zit. Dat de ene leerkracht aan de andere vertelt hoe hij zijn lessen afstemt op dat bijzondere kind in zijn klas. Dat een schoolbestuurder een afspraak kan maken met een adviseur over het opleiden van leerkrachten op het gebied van hoogbegaafdheid. Of dat u er als ouder eindelijk achter komt dat er nog zoveel anderen zijn met vergelijkbare mooie en minder mooie verhalen die horen bij het hebben van een hoogbegaafd kind.

Kortom, het wordt een avond voor u en door u, waarop u geïnspireerd kunt worden en contacten kunt leggen met anderen die net als u interesse hebben in het verbeteren van het onderwijs voor hoogbegaafde kinderen. De thema-avond zal een start kunnen geven aan allerlei nieuwe intiatieven en samenwerkingsverbanden.

We hopen van harte dat u allen in groten getale zult komen.

En een verzoekje: bent u een ouder, probeert u dan ook iemand van de school van uw kind mee te nemen? Bijvoorbeeld een leerkracht, directeur of IB’er. Of als u juist op een school werkt, neemt u dan ook een of meerdere ouders mee? => Omdat u zich niet meer kunt aanmelden, en dus ook niet meer extra mensen kunt meenemen, hoeft dit niet meer.

Als u op de hoogte gehouden wilt worden van nieuwe berichten op de weblog van hb020, klik dan rechtsonder op “follow” en vul uw emailadres in.

En volg ons op twitter: @hb020

More News