Wired To Create

Connect – Empower – Inspire

Menu

21 januari #HBavond over voortgezet onderwijs voor hoogbegaafde kinderen

hb020 organiseert op dinsdag 21 januari van 19:00 tot 22:00 een #HBavond over voortgezet onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen. Wij nodigen ouders, docenten en andere vertegenwoordigers van scholen, hb-specialisten, en overige geïnteresseerden van harte uit om te komen, zeker als u zich herkent in één van de volgende situaties:

Mijn hoogbegaafde dochter zit in groep 8. Naar welke school kan zij volgend jaar het beste gaan?

Ik geef wiskunde op een middelbare school. Hoe kan ik het beste inspelen op leerlingen die vast zitten in een leerhouding waarmee ze niet verder komen en zelfs gaan onderpresteren?

Mijn zoon raakt steeds minder gemotiveerd op school. Vroeger ging alles vanzelf, maar op de middelbare school weet hij niet hoe hij ergens voor moet leren. Hoe komen we hieruit?

Wij zijn een middelbare school en willen méér bieden aan hoogbegaafde leerlingen. Hoe moeten we dat op een zinvolle manier doen en wat kunnen we van andere scholen leren?

 

Het programma van de #HBavond ziet er als volgt uit. Na een welkom van hb020 zal een aantal middelbare scholen beknopt vertellen hoe zij met hoogbegaafde leerlingen omgaan. De scholen die hiervoor hun medewerking hebben toegezegd, zijn:

Vervolgens kunt u aan één van de parallel workshops deelnemen. Daarin willen we voor verschillende doelgroepen onderwerpen naar voren laten komen. De verzorgers van de workshops geven in het kort weer wat ze gaan doen:

Charlotte Hoyng (Eureka Education) verzorgt een workshop voor ouders: “Hoe kies je een middelbare school voor je hoogbegaafde kind?”

Mijn ervaring als afdelingsleider op het middelbaar onderwijs maakte dat ik op ontspannen wijze een passende VO-school voor mijn hoogbegaafde zoon Simon kon zoeken (en vinden). Niet iedereen heeft zo’n arbeidsverleden. Graag deel ik mijn kennis over de gang van zaken in het VO-onderwijs met ouders die diezelfde stap binnenkort zetten met hun hoogbegaafde kind. Ik vertel alles over je rechten, plichten, kansen en valkuilen bij het zoeken naar een school. Wat kun je van scholen verwachten en wat moet je maar afwachten? Het is een kritisch verhaal, maar het biedt hoop!

 

Leonieke Boogaard (bestuurslid van HINT Nederland en van de Koepel Hoogbegaafdheid) geeft een workshop voor docenten en schoolbestuurders over het inrichten van onderwijs specifiek voor hoogbegaafde leerlingen:

Hoe creëer ik op mijn school een klimaat waarin hoogbegaafde leerlingen goed gedijen? Welke voorzieningen moet ik treffen om deze leerlingen ruimte te geven hun talenten te ontplooien? Welke competenties vraagt dit van de docenten? Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen goede VWO leerlingen en hoogbegaafde leerlingen?

 

Sander Claassen (mede-oprichter hb020, docent wiskunde op SG Huizermaat, in het speciale programma “Talent” voor hoogbegaafde leerlingen) geeft een interactieve workshop aan docenten: “Op welke manier kun je het beste je lessen inrichten voor hoogbegaafde leerlingen?”

Hoe geef je les aan hoogbegaafde kinderen op het VO? Welke (leer)problemen kunnen deze leerlingen hebben? Kenmerken van hoogbegaafde leerlingen herkennen en ermee omgaan. Hoe kun je differentiëren, verdiepen, verrijken? Wat is het verschil van top-down en bottom-up lesgeven en hoe kun je dat invullen in je lessen? Vakoverstijgende opdrachten. De workshop kan algemeen worden gegeven aan een mix van vakdocenten. Maar het kan ook zijn dat aanwezige docenten heel specifieke vragen hebben die bij hun vak horen. Ik geef zelf wiskunde, dus daar kan ik heel concrete tips en voorbeelden over geven. Bij andere vakken kan ik putten uit kennis die mijn collega’s met me hebben gedeeld.

 

Mariëlle Beckers (BuroBloei) verzorgt de workshop “De overgang naar het VO – Loslaten! (Betrokkenheid van ouders en vrienden)”

De overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs is voor sommige kinderen, maar vooral voor de ouders, een lastige. Je moet je kind letterlijk ‘loslaten’ en  zeker als je kind wat jonger is dan de rest of als er veel zorgen zijn geweest is dit moeilijk. In deze presentatie leg ik op een luchtige manier uit waarom (begaafde) pubers zijn zoals ze zijn en geef ik praktische tips en adviezen hoe je als ouder je kind kunt sterken in zijn of haar zelfvertrouwen,  zodat je kunt loslaten maar tegelijkertijd verbonden blijft. Er is tevens ruimte voor vragen en het onderling uitwisselen van tips.

 

Lilian van der Poel (XL-leren) geeft voor ouders en docenten een workshop over “Leren leren”

Wat heeft een leerling nodig om effectief te kunnen leren? Welke omstandigheden zijn nodig om te leren? En wat kunnen ouders en docenten hieraan bijdragen? In deze workshop legt Lilian op heldere wijze uit hoe ouders en docent aan kunnen sluiten bij het leerproces van een hoogbegaafde leerling.

 

Marianne van Gelder (DeDNKRS) geeft een workshop over “Mindset”:

Wat is het effect van mindset op de motivatie en prestatie van jongeren (onderzoek Prof. Carol Dweck) en complimenten geven aan (hoog)begaafde leerlingen: Zo doe je dat! In onze maatschappij worden de ogenschijnlijk moeiteloos behaalde resultaten veelal hoger aangeslagen dan de resultaten die behaald zijn met veel inspanning. Dat is een valkuil. Dweck heeft jarenlang onderzoek gedaan naar het verband tussen zelfbeeld, motivatie en prestatie. Het geven van complimenten aan je tiener of je leerlingen is erg belangrijk. Doe het daarom regelmatig. Waarvoor en hoe geef je een compliment? En wat is het gevaar van te veel complimentjes geven?

 

Na de workshops sluiten we de avond af met een informele borrel, omdat een van de doelstellingen van hb020 is dat we mensen met elkaar in contact willen brengen: ouders met ouders, docenten met docenten, ouders en docenten met hb-adviseurs, schoolbestuurders met politici, etc. Zo kunnen we kennis en ideeën uitwisselen, plannen maken en samenwerking op gang brengen. Zodat zoveel mogelijk hoogbegaafde kinderen in de hele stad het onderwijs kunnen krijgen dat ze nodig hebben.

We organiseren deze #HBavond opzettelijk precies in de periode dat veel ouders van (hoogbegaafde) kinderen in groep 7/8 voor de beslissing staan welke middelbare school te kiezen. Tussen alle open avonden door die de scholen in januari en februari organiseren, hopen we ouders met deze #HBavond een zinvolle aanvulling te bieden in dat moeilijke keuzeproces.

Nog even de details van de #HBavond van hb020 op 21 januari 2014 op een rijtje:

Locatie: Fons Vitae Lyceum, Reijnier Vinkeleskade 53, 1071 SW Amsterdam (Zuid)

Datum: dinsdag 21 januari 2014

Programma:

  • 19:00-19:30 inloop
  • 19:30-19:40 openingswoord
  • 19:40-20:00 presentaties middelbare scholen
  • 20:00-21:00 parallel workshops
  • 21:00-21:15 plenaire nabespreking
  • 21:15-22:00 afsluitende borrel

Aanmelden: http://bit.ly/HBavond21jan of direct via het formulier hieronder

[googleapps domain=”docs” dir=”forms/d/1wevLEIh71_IIWZhJJl8YWPmqOgxosH3BHUi_EAvsBRs/viewform” query=”embedded=true” width=”760″ height=”500″ /]

 

Voor deze avond gebruiken we op Twitter de hashtag #HBavond. Tijdens de avond zijn alle tweets te volgen op de LiveWall: http://www.livewall.nl/kiosk/hb020.

 

hb020 hanteert het principe “waardebepaling achteraf”. Dat betekent dat u aan het eind van de avond kunt betalen wat u het waard vond. De opbrengst is voor degenen die een bijdrage leverden aan de avond.

Het belooft een mooie #HBavond te worden! U bent van harte welkom.

Kent u anderen die ook interesse zouden kunnen hebben, geef het ze dan door!

U kunt ook de pdf-versie van deze uitnodiging downloaden en naar anderen emailen of hem uitprinten en bijvoorbeeld op een school ophangen.

Als u op de hoogte gehouden wilt worden van nieuwe berichten op de weblog van hb020, klik dan rechtsonder op “follow” en vul uw emailadres in.

En volg ons op twitter: @hb020

More News