Wired To Create

Connect – Empower – Inspire

Menu

Thema-avond onderwijs voor hoogbegaafden in Amsterdam op 3 juli

Op dinsdag 3 juli organiseert de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling, afdeling Jeugd & Onderwijs, van de gemeente Amsterdam samen met hb020 een thema-avond over onderwijs voor hoogbegaafde kinderen.

Hierbij alvast een vooraankondiging van de avond. Dit is nog niet het definitieve programma. Zodra dat bekend is, plaatsen we dat hier op de blog. We willen u alvast een indicatie geven van de inhoud. Wel zeker zijn de datum en locatie.

Het doel van de avond is enerzijds om de aanwezigen te inspireren en informeren en anderzijds om hen met elkaar in contact te brengen. Het beoogde publiek: ouders; leerkrachten en schooldirecties/besturen (PO en VO); specialisten op het gebied van hoogbegaafdheid en opvoeding; politici en media.

De avond zal geleid worden door Norbert Krijnen (adjunct directeur van DMO). We hebben wethouder Lodewijk Asscher gevraagd of hij ook aanwezig kan zijn. Het programma willen we als volgt indelen:

1: INSPIRATIE. In vijf korte presentaties zal er vanuit verschillende perspectieven belicht worden wat de aandachtspunten zijn bij onderwijs voor hoogbegaafde kinderen. De presentaties moeten het publiek in beweging en tot nieuwe inzichten brengen. Aan het woord zullen komen:

  1. een universitair onderzoeker die een wetenschappelijke visie geeft op onderwijs voor hoogbegaafden
  2. in een videofilmpje wordt duidelijk gemaakt hoe hoogbegaafde kinderen zich vaak voelen op school
  3. een ouder van een hoogbegaafd kind illustreert welke impact de overstap naar voltijds passend onderwijs heeft gehad
  4. een leerkracht op een Leonardoschool maakt duidelijk wat er bij komt kijken om dit speciale onderwijs aan te bieden
  5. een vertegenwoordiger van een middelbare school licht hun speciale programma voor hoogbegaafden toe

2: DELEN. We vinden het erg belangrijk dat iedereen op de avond de gelegenheid krijgt om op informele wijze met andere aanwezigen op de avond kennis, ervaringen, visies, meningen, ideeën en oplossingen te delen. Dat kan tijdens de borrel in de tweede helft van de avond. U kunt dan praten met de sprekers, maar ook met ongeveer 10 standhouders die aanwezig zullen zijn. Hierbij kunt u denken aan adviesbureaus op het gebied van hoogbegaafdheid en opvoeding (zowel gericht op ouders als op scholen) en aan partijen die onderwijs voor hoogbegaafde kinderen aan (gaan) bieden in Amsterdam, waaronder AMOS, dat in augustus op twee locaties zal starten met hoogbegaafden-onderwijs. Verder zullen er ook vertegenwoordigers van de gemeente aanwezig zijn, gemeenteraadsleden die het initiatiefvoorstel “Bijzonder talent verdient bijzondere aandacht” hebben ingediend, en de mensen van hb020.

Maar misschien nog wel belangrijker is dat het publiek zelf met elkaar in gesprek raakt. Dat een schooldirecteur van een moeder te horen krijgt waar zij mee zit. Dat de ene leerkracht aan de andere vertelt hoe hij zijn lessen afstemt op dat bijzondere kind in zijn klas. Dat een schoolbestuurder een afspraak kan maken met een adviseur over het opleiden van leerkrachten op het gebied van hoogbegaafdheid. Of dat u er als ouder eindelijk achter komt dat er nog zoveel anderen zijn met vergelijkbare mooie en minder mooie verhalen die horen bij het hebben van een hoogbegaafd kind.

Kortom, het wordt een avond voor u en door u, waarop u geïnspireerd kunt worden en contacten kunt leggen met anderen die net als u interesse hebben in het verbeteren van het onderwijs voor hoogbegaafde kinderen. De thema-avond zal een start kunnen geven aan allerlei nieuwe intiatieven en samenwerkingsverbanden.

We hopen van harte dat u allen in groten getale zult komen. En een verzoekje: bent u een ouder, probeert u dan ook iemand van de school van uw kind mee te nemen? Bijvoorbeeld een leerkracht, directeur of IB’er. Of als u juist op een school werkt, neemt u dan ook een of meerdere ouders mee?

Waar? De Nieuwe Liefde, Da Costakade 102, 1053 WP Amsterdam 

Wanneer? Dinsdag 3 juli 2012. Inloop vanaf 20:00. Start programma om 20:30. Borrel vanaf ongeveer 21:30/21:45.

Als u op de hoogte gehouden wilt worden van nieuwe berichten op de weblog van hb020, klik dan rechtsonder op “follow” en vul uw emailadres in.

En volg ons op twitter: @hb020

More News